Kontakt

VT Vinkoprom d.o.o.

Škola:

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca

Adresa škole:

Antuna Akšamovića 31, Vinkovci

Email škole:

ss-vinkovci-504@skole.t-com.hr

Telefon škole:

Faks škole:

Adresa:

32100 Vinkovci, Antuna Akšamovića 31

Email:

vt.vinkoprom.vk@hotmail.com

Telefon (1):

032/354-064 loc 111

Telefon (2):

Faks: