Kontakt

Vjeverica d.o.o.

Škola:

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

Adresa škole:

Poljana dr. Franje Tuđmana 9, Bjelovar

Email škole:

tsb@email.t-com.hr

Telefon škole:

Faks škole:

Adresa:

Poljana dr. F. Tuđmana 9, 43000 Bjelovar

Email:

vjevericabjelovar@gmail.com

Telefon (1):

Telefon (2):

Faks: