20. Međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki

Ove godine se u našoj školi održao sajam vježbeničkih tvrtki. Školu su posjetili mnogi gosti. Međusobno smo poslovali i razgledavali štandove. Stekli smo iskutvo u poslovanju.

Read more...

Terenska nastava u Šibeniku

Krajem ožujka, imali smo terensku nastavu u Šibeniku. Dugo smo putovali. Posjetili smo Amadria park gdje smo poslušali predavanje. Na povratku kući posjetili smo i Skradin

Read more...

Stručna praksa 2022.

Stručnu praksu sam odradila u tvrtci koja se bavi prodajom glazbenih instrumenata. Naziv tvrtkke je Tremolo d.o.o.. Praksa j trajala pet dana. Puno sam toga naučila.

Read more...

Misija i vizija

Misija tvrtke je kupcima omogućiti sigurnu prodaju, kupnju i najam nekretnina te ubrzati i pojednostaviti cijeli proces. Vizija je da naša agencija na tržištu bude istaknuta.

Read more...

O nama

Bavimo se prodajom i najmom nekretnina.

Read more...