Medopolis d. o. o. i okoliš

Medopolis d.o.o. i okoliš

 

Hrvatski Zakonom o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda uređuju se ciljevi i načela ekološke proizvodnje, proizvodna pravila, označavanje ekoloških proizvoda, kontrola nad ekološkom proizvodnjom, uvjeti kojima moraju udovoljiti kontrolna tijela, upravni i inspekcijski nadzor te temelj za održivi razvoj ekološke proizvodnje uz osiguravanje učinkovitog funkcioniranja tržišta, zaštitu tržišnog natjecanja, osiguravanje povjerenja potrošača i zaštitu interesa potrošača.

Ovim Zakonom ekološka proizvodnja definira se kao „način proizvodnje, koji koristi postupke i metode u skladu s odredbama ovoga Zakona u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije“. Samim time definira se i termin ekološki i njegove inačice organski, biološki ili kratice bio, eko koje označuju da se radi o proizvodu/usluzi koji potječe ili se odnosi na ekološku proizvodnju.

Ono prema čemu bi se svi trebali povoditi i obraćati pozornost u poljoprivredi pa tako i Medopolis d.o.o. jesu opći ciljevi ekološke proizvodnje koji jasno ističu da ekološka proizvodnja teži uspostavljanju održivog sustava upravljanja u poljoprivredi na način da se poštuju prirodni sustavi i ciklusi, da se od održava i poboljšava očuvanje tla, vode, biljaka i životinja kao i njihova međusobna ravnoteža. Ekološka proizvodnja ima za cilj i pridonijeti visokoj razini biološke raznolikosti, odgovorno koristiti energiju i prirodne resurse te poštivati visoke standarde za dobrobit životinja.

Ono što je od značaja za čovjekovo zdravlje jest cilj ekološke proizvodnje da se proizvode proizvodi visoke kvakvoće, široki spektar hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda koji će odgovarati zahtjevima potrošača za primjenom postupaka koji ne štete okolišu, zdravlju ljudi, bilja ili zdravlju životinja i njihovoj dobrobiti.