O Medopolisu

Medopolis

 

Vježbeničku tvrtku Medopolis d.o.o. osnovali su 2013. godine učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, smjer Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist, generacija 2013./2014.

Puni naziv tvrtke je Medopolis d.o.o. VT, a glavna djelatnost je proizvodanja meda i pčelarskih  proizvoda., a tvrtka je registrirana u Registru vježbeničkih tvrtki – SUVT. Upis je završen 24.10.2013., porijeklo kapitala je domaći kapital.

Ovlaštene osobe za zastupanje su  Lucija Lovrić, Tea Škiljo i Antonia Vukušić.

Temeljni kapital društva iznosi 500.000,00 kuna (slovima: petstotisućakuna) i unesen je u cijelosti u novcu.

Društvo pribavlja temeljni kapital unosom, upisom i uplatom temeljnih uloga člana društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje odlukom osnivača te iz drugih razlogapropisanih zakonom.

 

Vizija i misija Medopolisa

 

Vizija:

Očekujemo da nas tržišta dobro prihvate, i da se pročuje da imamo kvalitetan med. Želimo očuvati naš okoliš, zadovoljiti  naše kupce i naše radnike.

Misija:

Ponuditi proizvode i potaknuti proizvodnju i korištenje meda.