O NAMA

Vježbeničku tvrtku Kantarion osnovali su 2014. godine učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, smjer Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist, generacija 2014./2015.

Puni naziv tvrtke je Kantarion d.o.o. VT, a glavna djelatnost je otkup i prerada ljekovitog bilja. Matični broj je 201311001a tvrtka je registrirana u VETIS-u. Upis je završen , porijeklo kapitala je domaći kapital.

Ovlaštene osobe su Antonija Vukušić, Danijela Puljić i Zrinka Škiljo.

Temeljni kapital društva iznosi 500.000,00 kuna (slovima: petstotisućakuna) i unesen je u cijelosti u novcu.

Društvo pribavlja temeljni kapital unosom, upisom i uplatom temeljnih uloga člana društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje odlukom osnivača te iz drugih razloga propisanih zakonom.