O nama

Vježbeničku tvrtku IZOM. osnovali su 2017. godine učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, smjer Ekonomija, trgovina i poslovna administracija - ekonomist.

Puni naziv tvrtke je Igre za odrasle i mlade d.o.o. VT, a glavna djelatnost je proizvodnja igrica.

Ovlaštene osobe za zastupanje su Mihaela Perković i Marina Pecollaj.

Temeljni kapital društva iznosi 500.000,00 kuna (slovima:petstotisućakuna) i unesen je u cjelosti u novcu.

Društvo pribavlja temeljni kapital unosom, upisom i uplatom temeljnih uloga člana društva. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje odlukom osnivača te iz drugih razloga propisanih zakonom.