Kontakt

Inter-Ars d.o.o.

Škola:

Ekonomska i upravna škola Osijek

Adresa škole:

Trg Svetog Trojstva 4, Osijek

Email škole:

ss-osijek-511@skole.t-com.hr

Telefon škole:

Faks škole:

Adresa:

Trg Svetog Trojstva 4, 31000 Osijek

Email:

interars.os@gmail.com

Telefon (1):

031 212 670

Telefon (2):

Faks:

031 212 670