Kontakt

Hydra d.d. Punionica i distribucija vode

Škola:

Ekonomska škola Katarina Zrinski

Adresa škole:

Selska cesta 119, Zagreb

Email škole:

katarina@zrinski.org

Telefon škole:

++385 (1) 36 95 588

Faks škole:

++385 (1) 30 14 943

Adresa:

Selska cesta 119

Email:

hydra@zrinski.org

Telefon (1):

Telefon (2):

Faks: