Uvjeti korištenja


Opće odredbe

Najmoprimac se obvezuje i svojim potpisom na ugovoru o najmu potvrđuje :

• da posjeduje vozačku dozvolu

• da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom ovim ugovorom ...

Read more...

O Herbie-u

Vježbeničku tvrtku Herbie d.o.o. osnovali su 2010. godine učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, smjer Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist, generacija 2007./2008.

Puni naziv tvrtke je Herbie d.o.o. VT ...

Read more...

Vizija i misija

VIZIJA 

Naš cilj je biti najuspješnija rent-a-car tvrtka na našem tržištu. Za naše kupce, naše zaposlenike i naš menadžment, Herbie je dinamična tvrtka koja se stalno trudi više kako ...

Read more...

Herbie i okoliš

Zaštita okoliša

Uz potporu državnih i međunarodnih institucija Herbie je identificirao godišnju emisiju ugljika u svojem poslovanju i implementirao je plan u tri točke          

  • Biti ugljik neutralni u cijeloj Europi;
  • Napraviti plan ...

Read more...

Kontakt

Telefon škole: 022/ 886-114

Faks škole: 022/ 886-933

Read more...