Asortiman

Šifra Slika Naziv proizvoda/usluge Cijena
004 Đakovo
Đakovačka katedrala, muzej Đakovštine, državna ergela, jezera Jošava
335.00
009 Žumberačko gorje
Obilazak sela, jahanje, obilazak crkve Sv. Ilije
180.00
005 Zagreb
Zagrebačka katedrala, Kaptol, HNK, Sljeme
210.00
010 Vukovar – Ilok – Osijek – Kopački rit
Razgledavanje dvorca Eltz, spomen-doma Ovčara, PP Kopački rit, razgledavanje parka brodom, posjet dvorcu Tikveš-2 dana
640.00
001 Slet planinara Slavonije, Omanovac
Planinarski dom Omanovac,spomenik Foke i suboraca
85.00
007 Rafting/Kanu safari na Kupi
Plovidba Kupom, moguće kupanje i masaža na slapovima
270.00
003 Plitvička jezera i Rastoke
Razgledavanje Rastoka, slapovi rijeke Slunjčice, NP Plitvičkih jezera
345.00
012 NP Sjeverni Velebit i NP Paklenica
Baška i Oštarijska vrata, NP Sjeverni Velebit i NP Paklenica-2 dana
725.00
006 Krapina- Dvorac Trakošćan
Razgledavanje Krapine, dvorca Trakošćana i posjet muzeju Ljudevita Gaja
400.00
011 Daruvar
Vinska cesta, posjet dvorcu grofa Jankovića, Petrov vrh, Julijev park, crkva presvetog Trojstva-2 dana
400.00
002 Čigoč i Lonjsko polje
Selo roda Čigoč, selo Mužilovčica, PP Lonjsko polje
170.00
008 Bijele i Samarske stijene
Razgledavanje Bijele i Samarske stijene, obilazak Ogulina
190.00