O nama

FLOWERCA 

 

Vježbeničku tvrtku Flowerca d.o.o osnovali su 2013. godine učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, smjer Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist , generacija 2013./2014.   

  

 Puni naziv tvrtke je Flowerca d.o.o. VT,a glavna djelatnost je Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama.Matični broj je 201311001, a tvrtka je registrirana u Registru vježbeničkih tvrtki- SUVT. Upis je završen  17.10.2013., porijeklo kapitala je domaći kapital. 

  

Ovlaštene osobe za zastupanje su Marta Cigić, Martina Gverić, Lucija Baković.  

   

Temeljni kapital društva iznosi 500.000,00kuna (slovima: petstotisućakuna) i unesen je u cijelosti novac. 

 

VIZIJA I MISIJA TVRTKE

 

VIZIJA

 

Trajno održavati kvalitetu i dostupnost proizvoda i kupcima uvijek biti pravi izbor pri odabiru proizvoda za njegu i zaštitu tijela.

 

MISIJA

 

Razumjeti sadašnje i buduće potrebe kupaca, ispuniti njihove zahtjeve i nastojati nadmašiti njihova očekivanja.

 

FLOWERCA D.O.O I OKOLIŠ

 

Hrvatski Zakonom o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda uređuju se ciljevi i načela ekološke proizvodnje, proizvodna pravila, označavanje ekoloških proizvoda, kontrola nad ekološkom proizvodnjom, uvjeti kojima moraju udovoljiti kontrolna tijela, upravni i inspekcijski nadzor te temelj za održivi razvoj ekološke proizvodnje uz osiguravanje učinkovitog funkcioniranja tržišta, zaštitu tržišnog natjecanja, osiguravanje povjerenja potrošača i zaštitu interesa potrošača.

 

Ovim Zakonom ekološka proizvodnja definira se kao „način proizvodnje, koji koristi postupke i metode u skladu s odredbama ovoga Zakona u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije“. Samim time definira se i termin ekološki i njegove inačice organski, biološki ili kratice bio, eko koje označuju da se radi o proizvodu/usluzi koji potječe ili se odnosi na ekološku proizvodnju.

 

Ono prema čemu bi se svi trebali povoditi i obraćati pozornost u poljoprivredi pa tako i Flowerca d.o.o. jesu opći ciljevi ekološke proizvodnje koji jasno ističu da ekološka proizvodnja teži uspostavljanju održivog sustava upravljanja u poljoprivredi na način da se poštuju prirodni sustavi i ciklusi, da se od održava i poboljšava očuvanje tla, vode, biljaka i životinja kao i njihova međusobna ravnoteža. Ekološka proizvodnja ima za cilj i pridonijeti visokoj razini biološke raznolikosti, odgovorno koristiti energiju i prirodne resurse te poštivati visoke standarde za dobrobit životinja.

 

Ono što je od značaja za čovjekovo zdravlje jest cilj ekološke proizvodnje da se proizvode proizvodi visoke kvakvoće, široki spektar hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda koji će odgovarati zahtjevima potrošača za primjenom postupaka koji ne štete okolišu, zdravlju ljudi, bilja ili zdravlju životinja i njihovoj dobrobiti.