O nama

FLOWERCA 

 

Vježbeničku tvrtku Flowerca d.o.o osnovali su 2013. godine učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, smjer Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist , generacija 2013./2014.   

  

 Puni naziv tvrtke je Flowerca d.o.o ...

Read more...