Vizija i misija

MISIJA

Misija Eponim d.o.o. je postati prvoklasnim i prepoznatljivim wellness brandom, nuditi korisnicima kvalitetnu uslugu od strane educiranih stručnih djelatnika, pratiti najnovije trendove wellness usluga, razvijati povjerenje korisnika, stvarati dobre interne i eksterne ...

Read more...