Terenska nastava Vukovar

BOROVO

Godine 1931. češki industrijalac Tomaš Bata osnovao je tvrtku pod nazivom Tvornica Bata - jugoslavenska tvornica gume i obuće d.d. Borovo i pokrenuo proizvodnju obuće na periferiji Vukovara. Godine 1933. započela je i proizvodnja gumeno-tehničke robe. U okolici tvornice izgradio je također i reprezentativno stambeno naselje za radnike te uredio infrastrukturu (ceste, rasvjeta, parkovi i društveni dom).

 

Za vrijeme Drugog svjetskog rata razvoj stagnira. Od 1941. godine djeluje pod nazivom Hrvatska tvornica gume i obuće, a 1944. rad tvornice je obustavljen.

 

Nakon rata, 1945. godine tvornica je nacionalizirana i osnovan je Kombinat gume i obuće Borovo. Pod tim imenom i kroz različite organizacijske oblike Borovo posluje do 1991. godine. Tijekom tog razdoblja proizvodnja značajno raste, a proizvodi se izvoze u europske i druge zemlje.

Od 1932. do 1996. godine izlazio je tvornički list Borovo. Izlazio je uglavnom kao tjednik i donosio je tekstove o životu radnika i stanovnika Borova. Osim njega poduzeće je izdavalo još dva lista, Prodavač i Izbor.

Sport: Kao jedna od najvećih i najbogatijih tvornica u Jugoslaviji, Borovo je bio pokretač i sponzor mnogih sportskih klubova i natjecanja. Godine 1932. osnovana je SK Bata Borovo kao reklamna nogometna momčad tvornice, te je klub kao takav opstao do 1991. godine. Pored NK Borovo, tvornica je bila glavni sponzor i drugih vukovarskih klubova iz različitih sportova.

 

SELO:

Borovo (ili često nazivano Borovo Selo zbog postojanja dijela grada Vukovara pod nazivom Borovo Naselje) je naselje i općina u Hrvatskoj.

ZEMLJOPIS:

Općina Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske, a teritorijalno pripada Vukovarsko srijemskoj županiji, nalazi se na 7 km Vukovara, Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Smještena je na desnoj obali Dunava, cestovnim pravcem od graničnog prijelaza Erdut - Bogojevo udaljena cca 25 km.

 

Značaj državne ceste Osijek - Vukovar - Erdut na kojoj se nalazi općina, osigurala joj je povezanost sa svim dijelovima županije.

 

Katastarska Općina Borovo obuhvaća prostor ukupne površine 28,17 km2 od toga 30% stambeni prostor, a 70% ostalo.

Do 1991. godine, osnovni izvori prihoda stanovništva bili su rad u razlčitim granama privrede (kombinat "Borovo", "Vuteks" Vukovar, PIK Vukovar i dr.). Po okončanju rata, dolazi do nužne orijentiranosti na poljoprivrednu proizvodnju (zemljoradnja i stočarstvo). Manji dio stanovništva usmjeren je na malo gospodarstvo i obrtništvo.

 

Mjesto ima kvalitetne prirodne resurse, sve je to rezultiralo tradicionalnom ratarsko-stočarskom proizvodnjom, razvitkom male privrede i trgovine, te konačno veoma bogate tradicionalne kulture.

 

Borovo ima planova i mogućnosti u razvoju privrede, posebno uslužnih djelatnosti, poljoprivrede, lova i ribolova. Ima vemoma dobre uvjete za razvoj turizma na upravo idealnim mjestima uz Dunav.

Kultura, prosvjeta, crkva imaju duboke i uspješne korijene u Borovu i među mještanima Borova, isto kao i sportske aktivnosti.

 

Kulturno umjetničko društvo "Branislav Nušić" osnovano je 1951. godine. Ima četiri sekcije: folklorna, likovna, dramsko-recitatorska i tamburaška s oko 200 aktivnih članova.

GOSPODARSTVO: Do 1991. godine, osnovni izvori prihoda stanovništva bili su rad u razlčitim granama privrede (kombinat "Borovo", "Vuteks" Vukovar, PIK Vukovar i dr.). Po okončanju rata, dolazi do nužne orijentiranosti na poljoprivrednu proizvodnju (zemljoradnja i stočarstvo). Manji dio stanovništva usmjeren je na malo gospodarstvo i obrtništvo.

 

Mjesto ima kvalitetne prirodne resurse, sve je to rezultiralo tradicionalnom ratarsko-stočarskom proizvodnjom, razvitkom male privrede i trgovine, te konačno veoma bogate tradicionalne kulture.

 

 

Borovo ima planova i mogućnosti u razvoju privrede, posebno uslužnih djelatnosti, poljoprivrede, lova i ribolova. Ima vemoma dobre uvjete za razvoj turizma na upravo idealnim mjestima uz Dunav.