O Cocco Bill-u

 

 

 

O Cocco Bill-u

 

November 28,2012, 10:00 a.m.

 

Vježbeničku tvrtku Cocco Bill d.o.o. osnovali su 2012. godine učenici SŠ Ivana Meštrovića Drniš, smjer Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – ekonomist, generacija 2012./2013.

 

Puni naziv tvrtke je Cocco Bill d.o.o. VT, a glavna djelatnost je prerada kave i čaja. Matični broj je 1112008, a tvrtka je registrirana u Registru vježbeničkih tvrtki – SUVT. Upis je završen 24.10.2012., porijeklo kapitala je domaći kapital.

 

Ovlaštene osobe za zastupanje su Petra Grcić, Valentina Triva i Luka Matić.

 

Temeljni kapital društva iznosi 500.000,00 kuna (slovima: petstotisućakuna) i unesen je u cijelosti u novcu.

 

Društvo pribavlja temeljni kapital unosom, upisom i uplatom temeljnih uloga člana društva.

 

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje odlukom osnivača te iz drugih razlogapropisanih zakonom.