POLAZIŠTE

Poslovna odijela i radna odjeća na tržištu nisu velika novost, no ipak inovacija uvijek ima pa se je tu i ukazala prilika za stvaranje naše tvrtke. Matija Marić je u tome vidio priliku i odlučio pokrenuti posao u kojem će radna odjeća koja se proizvede biti udobna, zbog djelatnika koji u njoj provode 8 sati, ako ne i više. Istraživanjem tržišta uočio je da ponuda radnih odijela nije velika, pa se je odlučio za ovaj poduzetnički pothvat.