Vizija i misija ALFA d.o.o.

VIZIJA

Visokom kvalitetom naših proizvoda osvojiti povjerenje i zadovoljstvo potrošača uz neprestano stručno usavršavanje naših zaposlenika i timski rad te ostvariti zadovoljavajuće poslovne rezultate.

Postići to da se na spomen agencije za nekretnine ljudi odmah pomisle na ALFA nekretnine

MISIJA 

Osigurati dugoročno zadovoljstvo potrošača poštujući vrhunsku kvalitetu naše ponude

Pružiti priliku svim zaposlenicima da razviju svoje kreativne potencijale te ih usmjeriti na kontinuirano unapređenje poslovnih procesa

Ostvariti zadovoljavajuće poslovne rezultate uz povećanje vrijednosti uloženog kapitala